לקבלת פרטים נוספים:
שם
טלפון
דואל
שלח
 
             חידוש חוזה שירות >>> 
                  צור קשר !          טלפון: 03-5599244
תוכנה לניהול חברות וסוכנויות גז תוכנה לניהול חברות וסוכנויות גז
 
                                  שינוי אחוז מס ערך מוסף    
 
מתפריט ראשי הקלד  SHIFT-F1    ובחר בכפתור   שינוי % מע"מ 
   
כל שינוי ב- % המע"מ יש לבצע בקפידה ולהתייעץ עם רואה החשבון / חשבים
ומנהלי החשבונות וכל מי שהוסמך.

את השינויים שיפורטו בהמשך יש לבצע לאחר שכל העובדים/המשתמשים יצאו מהמערכת
כולל מענה קולי ורק עובד אחד שהוסמך מבצע את השינויים. לאחר ביצוע השינויים חובה
לצאת ממערכת "בשן" ולהכנס שנית ולא לשכוח להפעיל את המענה קולי.

זכור !!  בכל שינוי באחוז המע"מ חובה לצאת מהמערכת ולהכנס שנית !!!
 
           לפני שינוי אחוז המע"מ החדש חובה לסגור את "מענה קולי"  ולזכור להפעילו אך
           ורק לאחר שינוי אחוז המע"מ 
ושינוי המחירים בטבלת המיכלים והפריטים.

1. שינוי % המע"מ
1.1 שינוי % המע"מ יתבצע רק לאחר שהודפסו כל החשבוניות במערכת עם המע"מ הישן.
      חשבוניות ללקוחות עסקיים, צוברים, תעודות הובלה, חשבוניות לכל אספקה, גז מרכזי.

      ** הסברים והבהרות בהמשך.

1.2 שינוי אחוז מע"מ כללי.
     שינוי אחוז המע"מ מתבצע בטבלת חברות  CC-83  ( לכל חברה בנפרד ).
     נכנסים לטבלת החברות, מנכנסים דרך כפתור "הרחב"  (זכוכית מגדלת).
     ומשנים את שדה אחוז המע"מ (מופיע מצד שמאל למטה).
     לאחר שינוי אחוז המע"מ יוצאים מהמערכת ונכנסים שנית.
 
1.3 טבלה שינוי מע"מ  CC-1230
     שנמצאת בתפריט טבלאות,  המשך....  המשך...
 
        דוגמא לטבלה שיש להקים בכל החברות:
 
      
תאריך שינוי    %מע"מ
    
 
        

 

 

1.4 הפעל את המענה קולי רק לאחר סיום עדכון מחירי המיכלים ועדכון אחוז המע"מ.
     בדוק לאחר הפעלת המענה קולי אם מחירי המיכלים שנשמעים ללקוחות תקינים.

1.5 נא להורות לכל העובדים שנכנסים למערכת לבדוק אם אחוז המע"מ תקין.
     אחוז המע"מ מופיע בתפריט הראשי של המערכת מצד שמאל, מתחת לגירסת תוכנה.

2. מערכת גז מרכזי

2.1 מחירי גז מרכזי  GG-688   מתפריט ראשי  4<9<3<1

 כל המחירים במחירונים הם ללא מע"מ ולכן אין לבצע שום שינוי.

 
2.2 דמי התראה / דמי ניתוק / חיבור  BB-690   מתפריט ראשי  1<10<3<1

- נכנסים לתוכנית מסכה/פרמטרים לגז מרכזי.
- נכנסים ללשונית/כרטסת 3=פרמטרים:
- משנים את דמי גביה עבור התראה ואת דמי הניתוק.
 
2.3 חיובים/זיכויים+תשלומים
- יומנים פתוחים שעדיין לא עודכנו יש לשנות את המחיר בהפרש שינוי המע"מ.
 
- יומנים שעודכנו לא ניתן לבטל.
 
   2.3.1 טבלת קודי ח/ז  GG-818
   יש לשנות את מחירי הח/ז במידה וקיימים.
 
2.4  הפקת חשבוניות גז מרכזי
בזמן הפקת החשבוניות נר לבדוק את אחוז המע"מ של המערכת בטבלת החברות.
במידה ומעוניינים לשנותו למע"מ ישן, בדוק שכל העובדים האחרים יצאו מהמערכת כולל מענה קולי.
ורק לאחר מכן משנים את אחוז המע"מ או משקללים. יוצאים מהמערכת ונכנסים שנית.
 
זכור !!  בסוף הפקת החשבוניות להחזיר את המע"מ בטבלת החברות CC-83 למע"מ החדש.
            לצאת מהמערכת ולהכנס שנית.
 
 
 3. מערכת גז ביתי/מיכלים
1. קליטת כל האספקות שבוצעו לתעודות ההובלה כולל עדכון התעודות לפני שינוי המע"מ.
2. לא להשאיר  תעודת הובלה עם המע"מ הישן.
3. ביטול תעודות הובלה פתוחות ללא הזמנות/אספקות   BB-661
   מתפריט ראשי  1<5<1  בחר את התעודה הפתוחה הקש F6 ולאחר מכן  F3 ביטול
4. הדפסת חשבוניות ללקוחות עסקיים וחשבוניות צובר. קיימות שתי אפשרויות.
   4.1 להדפיס את החשבוניות לפני שינוי המע"מ.
   4.2 להדפיס את החשבוניות במתכונת הרגילה בתחילת החודש למרות שהמע"מ שונה למע"מ החדש.
        אפשרות זו מבצעים על ידי פתיחת טבלה  טבלה שינוי מע"מ  CC-1230
        שנמצאת בתפריט טבלאות,  המשך....  המשך...
 
        דוגמא לטבלה שיש להקים בכל החברות:
 
      
תאריך שינוי    %מע"מ
01/07/2009   16.5
01/01/2010   16.0         
 

אם הטבלה קיימת בזמן הפקת חשבוניות אשראי/עסקיים, חשבוניות צובר ותעודות הובלה.
ילקח אחוז המע"מ לפי תאריך הפקת החשבונית מהטבלה.
 
אופציה זו נכונה גם לתעודות הובלה עם מע"מ ישן שעודכנו בתחילת החודש (לאחר שהמע"מ שונה).
נא לדאוג לא לקלוט לתעודות אלו השלמות חלוקה ואספקות ללא הזמנה.
 
אפשרות נוספת לסגירת תעודות הובלה ללא  "טבלת שינוי מע"מ"   - מומלצת!
במידה ולא נסגרו תעודות הובלה ישנות עד לתאריך שינוי המע"מ.
ניתן בסיום יום העבודה לאחר הפסקת הפעילות במערכת ובכפוף לנוהל ניתוק מענה קולי.
לשנות את אחוז המע"מ בטבלת חברות, לצאת ולהכנס למערכת ולהמשיך בסגירת תעודות הובלה
ישנות כולל הפקת חשבוניות.
 
בסיום התהליך מחזירים לאחוז המע"מ החדש ומפעילים את המענה קולי.

 
5. שינוי % המע"מ בפריטים/מיכלים
 
שנה במחירי המיכלים / פריטים / הנחות / מחירים מיוחדים את היחס בין המחיר נטו למע"מ.
 
 
6. שינוי מחירים להזמנות גז לא משולמות   GG-7011   מתפריט ראשי  10<2<1
 
מטרת סעיף זה לשנות את מחיר ההזמנה להזמנות גז שאינן משולמות שנפתחו לפני
תאריך שינוי המע"מ.
 
- בדוק שמחירי המיכלים שונו לפי המע"מ החדש.
- בחר את הפרמטרים הבאים, ברירות המחדשל הם בגדר המלצה בלבד !
- בחר את הפרמטרים המתאימים   ואשר ביצוע.
 
 
7. שינוי מחירים להזמנות גז משולמות   GG-7011    מתפריט ראשי  10<2<1
 
מטרת סעיף זה לשנות את אחוז המע"מ בהזמנה ואת היחס בין מחיר הנטו למע"מ עצמו.
תהליך זה עובר רק על הזמנות הגז המשולמות שעדיין לא הופקה להם חשבונית.
התהליך כולל גם את ההזמנות המוקפאות.
 
בחר בכפתור "שינוי % מע"מ בהזמנות משולמות"    ואשר ביצוע.
 

זכור !!  לאחר שינוי אחוז המע"מ בטבלת החברות, חובה לצאת מהמערכת ולהכנס שנית.
 
נשמח לעזור לכם בכל עת.
 
 
 
 
                                                                                                בהצלחה,
                                                                                  ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ
 
 
 
 
.