לקבלת פרטים נוספים:
שם
טלפון
דואל
שלח
 
             חידוש חוזה שירות >>> 
                  צור קשר !          טלפון: 03-5599244
פרטי לקוח-ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ פרטי לקוח-ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ


                                                                                                          הדפס טופס >> 
              טופס עדכון פרטי לקוח ש. בשן שרותי תוכנה בע"מ                
   
  נא להחזיר הטופס המלא לפקס  03-5590422    
   
  שם חברה/ארגון   ____________________________________ 

  עוסק מורשה/ח.פ / ת.ז.  ______________________________

  שם מנהל/ת          ____________________________________     

  טלפון                  ________________________

  טלפון נייד          ________________________

  דוא"ל                  ______________________________________________________

  כתובת   ___________________________________________

  ישוב      ___________________________________________

  מיקוד    ___________________________________________

  כתובת למשלח דואר   ____________________________________________

                                      ____________________________________________

                                      ____________________________________________

  כתובת אתר אינטרנט  _______________________________________________________


אנשי קשר
 
       שם איש קשר תפקיד מס' טלפון טלפון נייד דואר אלקטרוני / מייל
1)
2)
3)             

  ציוד ותוכנה
 
  רשיונות   ____________________________
 
  1) ________________________________________________________
 
  2) ________________________________________________________
 
  3) ________________________________________________________

  4) ________________________________________________________
 
 5) _________________________________________________________
 
  פרטי שולח הטופס
  
 

   _____________       ______________________      _______________         _________________ 
         תאריך                                שם החותם                               תפקיד                         חתימה וחותמת 


  נא להחזיר הטופס המלא לפקס  03-5590422

                                                                                                                                             הדפס טופס >> 

 
_____________________________________________________________________________________
    ש. בשן שרותי תוכנה בע"מ       www.s-bashan.co.il
          השקמה 17 אזור 58001       טל: 03-5599244