לקבלת פרטים נוספים:
שם
טלפון
דואל
שלח
 
             חידוש חוזה שירות >>> 
                  צור קשר !          טלפון: 03-5599244
הזמנת תוכנה-ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ הזמנת תוכנה-ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ

                                      טופס הזמנת תוכנה
   
   לכבוד
   ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ
  פרטי המזמין
  
  שם חברה/ארגון  _________________________________________

  מס'  זהות/ח.פ.    _________________________________________

  שם המזמין           _________________________________________

  כתובת                 _________________________________________

  ישוב                    _________________________________________

  מיקוד                  _________________________________________

  כתובת למשלח דואר:  _______________________________________

                                   ________________________________________

  טלפון1  _________________   טלפון2 ____________________       פקס __________________

  איש קשר1  ________________       נייד  ______________    טלפון  ________________    

  איש קשר2  ________________       נייד  ______________    טלפון  ________________   

  כתובת דואר אלקטרוני  ___________________________________________________
 

  פרטי ההזמנה
 
  שם התוכנה  _______________________________________________________________
 
                       _______________________________________________________________
 
                       ____________________________________________________________________________
 
                       ____________________________________________________________________________
 
  מספר רישיונות ______________

  שעות הדרכה    ______________

  
 • אם לא צויין בהזמנה מחיר שסוכם בין הצדדים, המחיר יהיה לפי מחירון ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ.
 • השרות והתמיכה ינתנו דרך האינטרנט.
 • השרות אינו כולל בעיות ציוד חומרה, מדפסות, אביזרי תקשורת, מערכות הפעלה, בעיות עקב וירוסים.
 • המחירים אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר יתעדכן פעם בשנה לפי מדד המחירים לצרכן, מינימם המדד בסגירת העיסקה.
  
    _________________________________________________________________
 
   __________________________________________________________________

  
   אמצעי תשלום  
   X  העברה בנקאית - מצ"ב אישור העברה. (בתיאום מראש בלבד)  
   X  שיק - מצ"ב.(ישלח בדואר עם הטופס אל: ש.בשן שרותי תוכנה בע"מ, השקמה 17 אזור, מיקוד 58001
       (רשיון התוכנה ימסר לאחר פרעון השיק)


   
   _____________       ______________________      _______________         _________________ 
         תאריך                           שם החותם                               תפקיד                         חתימה וחותמת   נא להחזיר הטופס המלא לפקס  03-5590422    
   _____________________________________________________________________________________
    ש. בשן שרותי תוכנה בע"מ       
www.s-bashan.co.il          השקמה 17 אזור 58001       טל: 03-5599244